Følg os på Facebook

Denne brugervejledning er udarbejdet ud fra gældende medicinsk udstyrs standarder. Brugervejledningen beskriver såvel pulsoximeterets opbygning, funktioner, specifikationer, installation, brug, drift, reparation, vedligeholdelse, opbevaring mv. samt sikkerhedsprocedurer der skal beskytte både bruger og udstyr. Find yderligere detaljer i vejledningen i kassen.

Læs venligst brugervejledningen grundigt før brug af udstyret. Instruktionerne for brug skal følges nøje, da forkert brug kan medføre forkerte måleresultater, materiel eller personskade. Producenten er IKKE ansvarlig for sikkerheden, pålideligheden, driftsproblemer, fejlmålinger, personskade eller materiel skade, såfremt disse skyldes, at brugervejledningens instruktioner ikke er fulgt.

 

Indhold

Et Pulsoximeteret er et lille og trådløst produkt, som bruges til hurtigt og nemt at kunne måle iltmætningen (SpO2) i dit blod. Dette sker via infrarød lys som gennemlyser din finger, hvilket giver hurtige og præcise målinger. Vores pulsoximetere er meget brugervenligt og kræver ingen instruktion.Den lille iltmåler påsættes blot din pegefinger, hvorefter målingen straks begynder.

 

Normale værdier for spO2 – blodets iltindhold ligger på fra 95-99 procent

 

Instruktioner i korrekt brug

 • Tjek pulsoximeteret og alt tilbehøret jævnligt for at sikre, at der ikke er nogen synlige defekter, der kan skade patientens sikkerhed og udstyrets måleevne. Det anbefales, at udstyret tjekkes mindst en gang om ugen. Såfremt der er synlige defekter, skal brugen af udstyret stoppes.

• Den nødvendige vedligeholdelse SKAL udføres af kvalificerede serviceteknikere. Det er ikke tilladt for brugerne at udføre vedligeholdelsen selv.

• Pulsoximeteret kan ikke anvendes sammen med enheder, der ikke er beskrevet i brugervejledningen. Udelukkende tilbehør som producenten henviser til eller anbefaler kan benyttes sammen med pulsoximeteret.

• Dette produkt er blevet kalibreret, inden det har forladt fabrikken. Oximeteret må IKKE anvendes nær brandfarlige gasser såsom antændelige bedøvelsesmidler.

• Benyt IKKE oximeteret mens patienten CT og MR scannes.

• Personer, som er overfølsomme overfor gummi, må ikke benytte dette udstyr.

• Bortskaffelsen af kasserede instrumenter, tilbehør og indpakning (inkl. batterier, plasticposer, skumgummi og pap) skal følge lokale love og bestemmelser.

• Tjek venligst emballagen før brug for at sikre at pulsoximeteret og tilbehøret er i overensstemmelse med pakkelisten.Ellers er der risiko for, at pulsoximeteret ikke virker.

 

Vær opmærksom på

Hold pulsoximeteret væk fra støv, vibrationer, ætsende og eksplosive stoffer, høje temperaturer og fugt.

• Stop med at anvende pulsoximeteret, hvis det bliver vådt.

• Puloximeteret bør ikke anvendes straks efter, at det er blevet flyttet fra kolde omgivelser til varme eller fugtige omgivelser.

• Anvend IKKE skarpe genstande til at betjene tasterne på frontpanelet.

• Anvend ikke høje temperaturer eller højtryksdamp til desinfektion af pulsoximeteret. Læs i stedet det relevante afsnit i brugervejledningen


Instruktioner i rengøring og desinfektion

• Dyp ikke pulsoximeteret i væsker. Tør i stedet dets overflade over med en blød klud dyppet i medicinsk alkohol, når det skal rengøres. Undgå at sprøjte væsker direkte på pulsoximeteret.

• Hvis pulsoximeteret rengøres med vand, skal vandets temperatur være under 60 grader.

• Målingen af patientens SpO2 og puls vil sandsynligvis påvirkes, hvis fingrene er for kolde eller tynde. Anvend i sådanne
tilfælde den tykkeste finger, f.eks. tommeltot eller langemand, og sørg for at fingeren er stukket dybt nok ind i apparatet.

• Benyt ikke pulsoximeteret på nyfødte eller for tidligt fødte.
• Pulsoximeteret kan benyttes af børn over fire år samt voksne. Det er dog muligt at tilkøbe en spædbørns probe.

• Der kan være patienter, på hvem pulsoximeteret ikke virker. Stop brugen af pulsoximeteret hvis det ikke er muligt at opnå stabile målinger.

• Dataopdateringstiden kan variere afhængig af patienternes puls, men den er under 5 sekunder.

• Aflæs værdien når skærmens bølgeform er jævn og regelmæssig, da dette er den optimale værdi. Bølgeformen på dette tidspunkt er den normale.

• Træk fingeren ud og start forfra, såfremt skærmen udviser unormale udsving under testprocessen.

• Pulsximeterets levetid er afhængig af hvilken model du køber - Normalt fra 2-5 år

• Stroppen, der er fastgjort til pulsoximeteret, er lavet af ikke-allergifremkaldende materiale. Stop med at anvende stroppen,
hvis nogen er overfølsomme overfor den. Vær desuden opmærksom når stroppen anvendes – undgå at bære den rundt
om halsen, da det kan skade patienten.

• Pulsoximeteret har ikke en lavspændingsalarm, den viser kun et symbol for lav spænding. Skift batteriet når det er tomt.

• Pulsoximeteret fås med og uden alarmfunktion afhængig af hvad det skal bruges til.

• Hvis Pulsoximeteret ikke anvendes i en måned eller mere, skal batterierne fjernes, da de ellers kan lække.

• Oximeterets to dele forbindes af et fleksibelt kredsløb. Undgå at vride eller trække i forbindelsen.

 

Kundeservice på mange måder:


Pulsoximetershop.dk
Møllegade 11 A
9000 Aalborg
Danmark
Telefon +45 5072 9977
E-mail: info@pulsoximetershop.dk
Alle dage.... kl. 09.00 - 15.00